Nehody - 23
Kolony - 2 Up
Uzavírky - 254 Up
Sjízdnost - 2
Radary - 0
Ostatní - 6 Down
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0