Nehody - 9 Up
Kolony - 0
Uzavírky - 410
Sjízdnost - 2
Radary - 0
Ostatní - 12 Up
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0