Nehody - 29 Up
Kolony - 2
Uzavírky - 544
Sjízdnost - 2
Radary - 0
Ostatní - 9
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 2