Nehody - 3
Kolony - 2
Uzavírky - 283
Sjízdnost - 10
Radary - 0
Ostatní - 9 Down
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0