Nehody - 30 Down
Kolony - 1
Uzavírky - 296
Sjízdnost - 2
Radary - 0
Ostatní - 9
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0