Nehody - 11 Up
Kolony - 0
Uzavírky - 785
Sjízdnost - 1
Radary - 0
Ostatní - 10
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0