Nehody - 19 Up
Kolony - 3 Down
Uzavírky - 450 Up
Sjízdnost - 1
Radary - 0
Ostatní - 13 Down
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 1